Šta je fraktura rebara?

Podeli tekst

Grudna šupljina sadrži vitalne organe i zaštićena je koštanim rebarnim košem.  Rebra su međusobno povezana sa nekoliko slojeva mišića koji pomažu pri disanju. Takođe su pričvršćeni za kičmu za dodatnu stabilnost.  Fraktura rebra, jednostavno rečeno, je prelom rebra.

Prelomi rebara koji su pojedinačni klasifikovani su kao jednostavni prelomi.  Rebra se obično lome na mestu udara ili u leđima gde su strukturno najslabija. Složeniji prelomi mogu uzrokovati da ivice kosti postanu neusklađene ili pomerene. Javlja se kada je više susednih rebara slomljeno na više mesta. Najčešći prelom rebara su od 7. do 10. rebra.  Prelomi prvog i drugog rebra su retki, ali mogu biti povezani sa ozbiljnim oštećenjem brahijalnog pleksusa nerava, subklavijskih sudova ili povezani sa povredama glave, lica ili torakalne aorte. Prelom donjeg rebra je verovatnije povezan sa povredama dijafragme, jetre ili slezine.

Uzroci frakture rebara

Najčešći mehanizam koji uzrokuje prelom rebara je tupa trauma (tj. automobilske nesreće, padovi sa visine, napadi ili čak jak kašalj).  Tupa trauma uzrokuje prelom rebara vršenjem direktnog pritiska na rebro što uzrokuje njegovo lomljenje.  Otprilike 10% svih pacijenata primljenih zbog tupe traume grudnog koša ima jedan ili više preloma rebara.  Iako je sam mehanizam povrede važan faktor kada se govori o prelomima rebara; važna su i posebna razmatranja pacijenta.  Pacijenti u poodmakloj dobi, sa osteoporozom ili osteopenijom imaju povećan rizik od broja i težine preloma.

Dijagnostikovanje frakture rebara

Frakture (prelomi) rebara se obično dijagnostikuju na rendgenskom snimku grudnog koša i ozbiljnost preloma se lako vidi. 

Drugi modaliteti snimanja, poput komjuterske tomografije (CT skeniranja), takođe dijagnostikuju frakture rebara.  CT skeniranje je korisno da utvrdi da li je prisutna osnovna povreda pluća, poznata kao kontuzija, ili da se identifikuje da li je vazduh izašao iz pluća kao pneumotoraks.

Snimanje magnetnom rezonancom (MR) može biti od koristi kako bi se dobila najjasnija slika oštećenja kostiju i strukture oko njih. Važno je napomenuti da ovaj vid dijagnostikovanja ne koristi x zrake i uz pomoć ovog vida dijagnostikovanja vaš lekar može sagledati  da li su vezivna tkiva i mišići povređeni.

Simptomi frakture rebara

Najčešći simptom preloma rebara je bol. Bol se obično javlja pri disanju ili kašljanju.  Ako su prelomi složeni, pacijent može imati dodatno oštećenje osnovnih struktura.  Oštar slomljen kraj rebra može probiti pluća, uzrokujući curenje vazduha i ovo je stanje koje se naziva pneumotoraks što je potencijalno opasno po život.

Pored bolova, usled ovih povreda može doći do kratkog daha i smanjenog sadržaja kiseonika u krvi.

Lečenje frakture rebara

Ne postoji specifičan tretman za prelom rebara, ali se mogu preduzeti različite mere podrške. Jednostavni prelomi rebara mogu se lečiti samo uz lekove za ublažavanje bola.  Pacijenti se podstiču da koriste podsticajni spirometar, medicinski uređaj koji se koristi da poboljša funkciju pluća i kontroliše bol pomoću lekova prema propisima lekara.

Ukoliko se bol ne ublaži samo uz pomoć lekova, mogu se razmotriti druge metode ublažavanja bola, npr. blokada nerva.

Pročitaj još saveta

Zdravlje

Šta je sinusitis?

Prostorije u kostima lica, poznate kao paranazalni sinusi, predstavljaju šuplje oblasti obložene sluzokožom. Sinusi igraju ključnu ulogu u smanjenju težine kostiju lica, unapređenju rezonance glasa

Pročitaj više »
Pregledi

Šta je ARDS?

Sindrom akutnog respiratornog distresa (ARDS) nastaje kada se tečnost nakuplja u sitnim, elastičnim vazdušnim kesama (alveolama) u plućima. Tečnost sprečava pluća da prihvate dovoljnu količinu

Pročitaj više »