Neurološki pregled

Neurologija

Neurologija je grana medicine koja se bavi proučavanjem i lečenjem poremećaja nervnog sistema. Nervni sistem je složen, sofisticiran sistem koji reguliše i koordinira aktivnosti tela. 

Važan pregled u okviru neurologije je elektroencefalografija (EEG) – snimanje kojim dobijamo informacije o funkcionisanju mozga; regstruje  se еlektrična актivnost mozga preko digitalnog EEG aparata, predhodno prislanjanjem elektroda na površinu glave pacijenta preko specijalne elektro kape. Moždane ćelije komuniciraju putem električnih impulsa i aktivne su sve vreme, čak i tokom spavanja, tako da se snimanje moze obaviti i posle neprospane noci, kada ce pacijent zaspati tokom snimanja – EEG posle deprivacije spavanja.

EEG može da detektuje promene u moždanoj aktivnosti koje se ne mogu dobiti drugom vrstom ispitivanja, posebno u dijagnostikovanju i lečenju epilepsija, zatim kod sumnje na druge bolesti i stanja:  

 • Diferenciranje epileptičnih od neepileptičnih napada
 • Gubici svesti druge etiologije 
 • Glavobolje 
 • Stanja posle povrede glave/mozga 
 • Stanja nakon neurohiorurških intervencija
 • Stanja u okviru cerebrovaskularnih bolesti 
 • Stanja u okviru nekih psihijatrijskih bolesti
 • Demencije 
 • Konfuzna stanja 
 • Tumora mozga
 • Disfunkcija mozga koja može imati druge različite uzroke


Preglede u našoj klinici obavljaju Prim. Mr sc. dr med. Nevenka Buder, specijalista neuropsihijatrije, sa sertifikatom iz oblasti kliničke elektroencefalografije i dr Nina Mihajlović.

EEG snimanje: AKCIJSKA CENA 6.490 RSD

Cenovnik pregleda pogledajte ovde.

Zakažite termin pregleda!

Zakazivanje pregleda kod naših doktora