Kolor dopler

Dopler ultrazvuk je neinvazivni test koji se može koristiti za procenu protoka krvi kroz krvne sudove pacijenta odbijanjem visokofrekventnih zvučnih talasa od cirkulišućih crvenih krvnih zrnaca. Redovni ultrazvuk koristi zvučne talase za proizvodnju slika, ali ne može da pokaže protok krvi.

Kolor dopler je poboljšani oblik Dopler ultrazvučne tehnologije. Kod ove vrste pregleda, različite boje se koriste za označavanje smera krvotoka. Upotrebljava se za procenu protoka krvi kroz krvne sudove vrata, nogu i ruku pacijenta.

Svim pacijentima se odmah izlazi u susret i svi tretmani se zakazuju odmah, bez čekanja i redova.

Zakažite termin pregleda!

Zakazivanje pregleda kod naših doktora