RADIOLOGIJA

Magnetna rezonanca bez kontrasta

Cena 10.500din

Kontrast za magnetnu rezonancu

Cena 4.500din

Multislajsni CT skener bez kontrasta

Cena 8.900din

Kontrast za CT skener

Cena 3.500din

AKCIJE I PAKETI

EEG snimanje AKCIJA

Cena 6.490din

Hormoni štitaste žlezde T3, T4 i TSH + UZ štitste žlezde

Cena 4.500din

Mamografija + UZ dojki

Cena 4.500din

4 ultrazvuka po izboru (dojke, mekih tkiva vrata, štitaste žlezde, abdomena ili karlice)

Cena 4.000din

Mamografija + UZ po izboru (dojke, mekih tkiva vrata, štitaste žlezde, abdomena ili karlice)

Cena 4.500din

ENDOKRINOLOGIJA

Endokrinološki pregled

Cena 5.900din

Kontrolni pregled

Cena 4.500din

Eho štitne žlezde

Obuhvata pregled štitaste žlezde, paraštitastih žlezda, submandibularnih i parotidnih pljuvačnih žlezda, prisustvo limfnih čvorova.

Cena 2.300din

FIZIJATRIJA

Pregled fizijatra

Cena 4.500din

GINEKOLOGIJA

Kompletan ginekološki pregled

Bimanuelni pregled ginekologa, kolposkopski pregled, papa i vs, palpatorni pregled grudi, UZ male karlice

Cena 4.990din

Pošireni paket za žene

Osnovni ginekološki paket +mamografija; od 45. godine je preporuka , skrining se sprovodi od 50-69. godine

Cena 7.990din

Pošireni paket za žene

Osnovni ginekološki pregled + UZ jendne regije po izboru (UZ dojki, UZ štitaste žlezde ili UZ abdomena)

Cena 7.990din

Paket pregleda – priprema za vantelesnu oplodnju

  • Ginekološki pregled, PAP test, kolposkopski pregled grlića materice i UZ male karlice
  • Brisevi: cervikalni i vaginalni bris, bakteriološki bris, bris na Hlamidiju i bakterijsku vaginozu
  • Laboratorijske analize (iz krvi žene): Krvna grupa i Rh faktor, osnovne biohemijske analize, mali faktori koagulacije, HBS antigen, anti HCV, HIV At, VDRL, Ig G i Ig M antitela na Toksoplazmu i Rubelu, hormonski status: FSH, LH, TSH, T3, T4, Prolaktin, Testosteron, Progesteron, Estradiol

Promotivna Cena 25.950din

Palpatorni pregled dojki

Cena 2.100din

Transvaginalni ultrazvuk

Cena 3.500din

Folikulometrija

Radi se 4 do 6 folikulometrija po mesečnom ciklusu

Cena 2.800din po merenju

Papa test

Cena 2.500din

Paket  Kolposkopija + PAPA + VS

Cena 3.590din

Paket PAPA + VS + HPV tipizacija

Cena 9.750din

Paket PAPA + VS + CB i VB

Cena 3.950din

Ginekološki paket

Kompletni ginekološki pregled, sa genitalnim brisevima: Kompletni ginekološki pregled + CB, VB, Bris na MH, UU i hlamidiju

Cena 8.950din

Kontrolni pregled

Odnosi samo na kontrolu do 7 dana od pregleda

Cena 3.500din

Kolposkopija

Cena 2.500din

Uzimanje brisa

Cena 1.500din

Bris cervikalni i mikrobiološki

Cena 900din

Bris vaginalni i mikrobiološki

Cena 900din

Bris na mikroplazmu i ureoplazmu

Cena 1.700din

Bris na hlamidiju

Cena 1.200din

Hpv tipizacija

Cena 6.900din

Vaginalni sekret (grupa)

Cena 700din

Bris Bakterijska vaginoza

Cena 700din

Humani papiloma virus (HPV) detekcija DNK

Cena 6.500din

KARDIOLOGIJA

Kardiološke preglede u našoj klinici obavlja Prof dr Nataša S.Marković-Nikolić: specijalista interne medicine-supspecijalist kardiolog

Specijalistički pregled kardiologa-profesora

Cena 6.000din

Ultrazvuk srca – pregled profesora

Cena 7.000din

Paket: Specijalistički pregled kardiologa-profesora + ultrazvuk srca

Cena 10.000din

Kontolni pregled (do 1 meseca)

Cena 3.000din

Pregled kardiologa, ekg, merenje pritiska sa ultrazvukom srca i doplerom vrata dr Bojan Milovanović

Cena 9.990din

Ultrazvuk srca i dopler vrata dr Bojan Milovanović

Cena 4.500din

Dopler ruku i dopler nogu dr Bojan Milovanović

Cena 4.500din

Kompletan kardiološki skrining (ekg, merenje pritiska, UZ srca, dopler
vrata i holter ekg ili pritiska – u zavisnosti od zahteva lekara)

Cena 10.990din

KARDIOLOGIJA – INTERNISTIČKI PREGLED i EHO SRCA

Uzimanje kompletne anamneze, provera opšteg statusa pacijenta, auskultacije pluća i srca, merenje krvnog pritiska, palpacija abdomena, pregled ekstremiteta (u smislu edema). Eho srca obuhvata uvid u sledeće strukture: dimenzije srčanih šupljina, dimenzije srčanog mišića, njegovu pokretljivost, ejekcionu frakciju(EF), funkciju srčanih zalistaka, uvid u stanje perikarda (srčane kese).

Cena 4.800din

Holter EKG

Cena 3.500din

Holter pritiska

Cena 3.500din

Holter EKG i holter pritiska

Cena 5.500din

KOLOR DOPLER

Kolor dopler krvnih sudova vrata

Cena 3.700din

Kolor dopler krvnih sudova nogu

Cena 3.700din

Kolor dopler krvnih sudova ruku

Cena 3.700din

LABORATORIJSKE USLUGE

NAZIV CENA
Kompletna krvna slika 5 part diff 250
Sedimentacija eritrocita 120
C-reaktivni protein (CRP) 450
Vreme krvarenja 120
Vreme koagulacije 120
Fibrinogen 150
Protrombinsko vreme 250
Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme (aPTT) 250
Trombinsko vreme (TT) 250
D-dimer 1,500
Glukoza 100
Test oralne tolerancije glukoze (OGTT)  75g 700
Glikozilirani hemoglobin A1c (HbA1c) 750
Urea 120
Kreatinin 120
Mokracna kiselina 120
Bilirubin, ukupni 120
Bilirubin, direktan 120
Albumin 120
Proteini,ukupni 120
Holesterol 120
Holesterol HDL 120
Holesterol LDL 120
Trigliceridi 120
Alanin aminotransferaza (ALT) 120
Aspartat aminotransferaza (AST) 120
Gama-glutamiltransferaza (GGT) 120
Alkalna fosfataza (ALP) 120
Kreatin kinaza (CK) 200
Laktat dehidrogenaza (LDH) 120
Amilaza, alfa (Alfa-amilaza) 350
Amilaza, pankreasna (Pankreasna amilaza) 400
Lipaza 400
Gvožđe 150
Nezasićeni  kapacitet vezivanja gvožđa (UIBC) 150
Totalni kapacitet vezivanja gvožđa (TIBC) 150
Transferin 650
Kreatin kinaza, izoenzim CK-2 (CK-MB) 300
Hloridi 120
Kalcijum, ukupni 120
Kalijum 120
Magnezijum 120
Natrijum 120
Celokupan pregled urina sa sedimentom 250
Krvna grupa RhD 1300
Urinokultura (urin bakteriološki) 400
Trijodtironin, ukupan (T3) 500
Trijodtironin slobodan (fT3) 550
Tiroksin ukupan (T4) 500
Tiroksin slobodan (fT4) 550
Tireostimulirajuci hormon (TSH) 500
Tireoglobulin (TG) 1000
Antitela na tireoidnu peroksidazu (anti-TPO) 950
Antitela na tireoglobulin (anti-TG) 950
Antitela na receptor TSH (anti-TSH receptor At, TRAK) 1,600
Kalcitonin 1200
Alfa-fetoprotein (AFP) 800
Alkalna fosfataza, placentalna (PLAP) 4,500
Karcino-embrionalni antigen (CEA) 800
Karcinoma antigen 19-9 (CA19-9) 1100
Karcinoma antigen 50 (CA 50) 2,300
Karcinoma antigen 125 (CA125) 1100
HE4 2,000
Tumoru pridruženi tripsin inhibitor (TATI) 3,100
Karcinoma antigen 15-3 (CA15-3) 1100
HER-2/n protein 5,000
Prostatični specifični antigen, ukupan (PSA) 800
Prostatični specifični antigen, slobodan (fPSA) 950
Karcinoma antigen 72-4 (CA 72-4) 1100
Citokeratin 19 fragmenti (Cyfra 21-1) 1200
Neuron specifična enolaza (NSE) 1100
Cistatin C 1,700
UBC 2,600
Beta-2-Mikroglobulin 1000
Neopterin(limfom,leukemija) 3,800
Tkivni polipeptidni antigen (TPA) 4,700
Antigen karcinoma skvamoznih ćelija (SCC) 3,400
Hromogranin A (CgA) 1,700
Protein S-100 2,700
Antitela na tumor supresor protein p53 3,200
Fenobarbital 1,400
Karbamazepin 1000
Lamotrigin 3,600
Valproicna kiselina 1,700
Prokalcitonin 2,100
Anti faktor Xa aktivnost (anti-Xa) 2,100
Feritn 900
Troponin I (TnI) 1100
Nagalase (alfa-N-acetilgalaktozaminidaza) 17,500

NEUROLOGIJA

Pregled Primarijusa dr Nevenke Buder – pregled neurologa ili psihijatra

Cena 3.990din

Elektroencefalografija EEG snimanje sa izveštajem i mišljenjem

Cena 6.490din

EEG pregled + Pregled neurologa

Cena 8.490 + 3.990din

EEG snimanje sa čitanjem nalaza (bez pregleda neurologa)

Cena 5.500din

Kontrola nakon EEG

Cena 3.990din

Elektroencefalografija (EEG) posle (celonoćne) deprivacije spavanja – odrasli

Cena 8.490din

Dr Nina Mihajlović – konsultacije neurologa i psihologa

Cena 3.990din

HIRURGIJA

Grudna hirurgija – Pregled grudnog hirurga dr Marko Popović

Cena 4.500din

Neurohirurgija – Pregled neurohirurga dr Igor Nikolić

Cena 8.000din

Neurohirurgija – Kontrola dr Igor Nikolić

Cena 6.000din

Neurohirurgija – Drugo mišljenje dr Igor Nikolić

Cena 8.000din

Neurohirurgija – Pregled neurohirurga kod dr Savić Andrije

Cena 8.000din

Kontrloni pregled kod dr Andrije Savića

Cena 6.000din

Pregled neurohirurga dr Aleksandar Janićijević

Cena 8.000din

Kontrola dr Aleksandar Janićijević

Cena 6.000din

Pregled neurohirurga po obavljenom MR ili CT snimanju dr Aleksandar Janićijević

Cena 6.000din

Ultrazvuk vaskularnog hirurga dr Dragana Paunović

Cena 3.800din

Pregled vaskularnog hirurga dr Dragana Paunović

Cena 4.500din

Pregled vaskularnog hirurga kolor doplerom (krvnih sudova nogu, ruku, vrata, abdominalne aorte i ilijačnih krvnih sudova, kao i transkranijalnog doplera) dr Dragana Paunović

Cena 7.500din

Svaki dodatni kolor dopler dr Dragana Paunović

Cena 2.700din

Kontorla vaskularnog hirurga (do mesec dana) dr Dragana Paunović

Cena 3.000din

OFTALMOLOGIJA

Klinički pregled oftalmologa

Kratka anamneza, određivanje objektivne vidne oštrine na daljinu i blizinu (po potrebi fokometrija i refraktometrija), korekcija vida na dljinu i blizinu, pregled prednjeg segmenta oka (rožnjače, beonjače, dužice, zenice, očnog sočiva) na biomikroskopu, merenje očnog pritiska (intraokularni pritisak – aplanacionom metodom),pregled komornog ugla, pregled očnog dna po potrebi sa širenjem zenica ili na uskim zenicama, davanje dijagnoze na osnovu učinjenih pregleda, saveti za terapiju i saveti za apliciranje leka, odredjivanje datuma kontole po potrebi.

Cena 3.500din

Kontolni pregled

Cena 1.750din

Merenje očnog pritiska (intraokularni pritisak – aplanacionom metodom)

Cena 1.000din

ORTOPEDIJA

Specijalistički pregled dr Radice Hodak

Cena 4.000din

Pregled + ultrazvuk mekih tkiva i zglobova (jedna regija) kod dr Radice Hodak

Cena 4.500din

Kontrolni pregled kod dr Radice Hodak

Cena 3.000din

Pregled + ultrazvuk mekih tkiva i zglobova (jedna regija) kod dr Branko Stefanović

Cena 4.500din

Konsultacija ortopeda dr Branko Stefanović

Cena 4.500din

Intraartikularna injekcija dr Branko Stefanović

Cena 4.500din

OTORINOLARINGOLOGIJA

Pregled otorinolaringologa

Cena 3.590din

Paket akcija pregled otorinolaringologa + audiometrija + zaključak + terapija kod dece i odraslih

Cena 4.990din

Ispiranje ušiju + pregled otorinolaringologa

Cena 4.590din

PSIHIJATAR

Pregled psihijatra

Cena 3.990din

PULMOLOGIJA

Pregled pulmologa

Cena 4.990din

Pregled pulmologa sa spirometrijom

Cena 5.990din

Pregled pulmologa + RTG pluća

Cena 7.190din

Postcovid pregled pulmologa + RTG pluća

Cena 7.190din

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

Ultrazvuk abdomena i male karlice

Cena 5.450din

Ultrazvuk abdomena

Cena 3.690din

Ultrazvuk vrata

Cena 3.690din

Ultrazvučno merenje gustine kostiju

Uzimanje anamneze, postavljanje ultrazvučne sonde na podlakticu, i merenje gustine kostiju.

Cena 2.300din

OSTALE USLUGE

Davanje infuzije (vitaminska)

Cena 1.500din

Previjanje rane sa otpusnom listom lekara

Cena 1.000-3.000din (u zavisnosti od veličine rane)

Davanje injekcije i.m/s.c

Cena 1.000din

TRETMANI

Hijaluronski filer

STYLAGE FILER (1 ml)

Cena 21.600din

Hijaluronski filer

JUVEDERM, TEOSYAL, RESTYLANE (1 ml)

Cena 25.600din

Hijaluronski filer

JUVEDERM, TEOSYAL, RESTYLANE (2 ml)

Cena 43.200din

Topljenje filera

Hijaluronidaza

Cena 8.500din

Baby BOTOX

Jedna regija

Cena 9.600din

BOTOX

Jedna regija

Cena 18.000din

BOTOX

Tri regije

Cena 30.000din

BOTOX

Za bore iznad usana

Cena 4.800din

BOTOX

Predeo pazuha protiv znojenja

Cena 51.600din

PRP

Tretman lica

Cena 22.800din

PRP

Tretman lica, vrata i dekoltea

Cena 28.800din

PRP

Tretman kose

Cena 18.000din

Mezoterapija

Tretman lica

Cena 9.200din

Mezoterapija

Tretman lica i vrata

Cena 12.800din

Mezoterapija

Tretman lica, vrata i dekoltea

Cena 16.400din

Mezoterapija

Tretman kose

Cena 8.400din

Mezoterapija

Tretman protiv celulita

Cena 9.600din

Mezoterapija

Tretman protiv podočnjaka

Cena 6.000din

Biorevitalizacija

Tretman lica

Cena 14.400din

Biorevitalizacija

Tretman lica i vrata

Cena 19.200din

Biorevitalizacija

Tretman lica, vrata i dekoltea

Cena 24.000din

Lipoliza

Podbradak – 1 tretman

Cena 9.000din

Lipoliza

Podbradak – 2 tretman

Cena 18.000din

Lipoliza

Podbradak – 3 tretman

Cena 25.200din

Genosys biološki tretmani sa nanoserumima

AWS anti wrinkle serum – protiv bora i za anti age tretmane.

SWS skin whitening serum – serum protiv bora i pigmentacije, i za tretmane ujednacavanja tona koze.

PCS problem control serum – serum za kontrolu lučenja sebuma za kombinovanu i masnu kozu.

AFS all for sensitive serum – serum za osetljivu kozu. Za suvu dehidriranu kozu sklonu rozacei, dermatitisu, ekcemima.

Cena 5.000din

Čišćenje lica ultrazvučnom špatulom

Cena 3.500din

Kiseonik tretman – Genosys

Cena 7.000din

Tretman voćnim kiselinama – Genosys

Cena 6.000din

Genosys SNOWCELL tretman (tretman vit.C)

Cena 7.000din

Dubinsko čišćenje lica i vitaminski tretman

Cena 2.500din