Pregled fizijatra

Fizijatrija

Fizijatrija je oblast u medicini koja se bavi dijagnostikovanjem i lečenjem bola koji je rezultat povrede, bolesti ili onesposobljavanja. Tim medicinskih profesionalaca neophodnih za terapiju mogu uključivati fizioterapeute, radne terapeute i lekare radi optimizacije nege pacijenata.

Fizijatar je lekar specijalizovan za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Ovo je disciplina koja se prvenstveno bavi akutnim i hroničnim problemima neuromuskuloskeletnog sistema. Cilj fizijatrije je obnavljanje funkcije i ublažavanje bolova kod pacijenata sa različitim poremećajima korišćenjem nehirurškog multidisciplinarnog pristupa lečenju. Lekari specijalizovani za fizijatriju mogu da rade u rehabilitacionom centru, klinici za sportske povrede, bolnici i privatnim ordinacijama.

Preglede u našoj klinici obavlja dr Gorica Biskupić.

Cenovnik naših pregleda pogledajte ovde.

Zakažite termin pregleda!

Zakazivanje pregleda kod naših doktora