Specijalistički pregled

Šta podrazumeva specijalistički pregled

Specijalistički pregled obavlja lekar specijalista koji tokom razgovora sa pacijentom uzima detaljne podatke o njegovom zdravstvenom stanju, trenutnim tegobama, prethodnim bolestima i potencijalno naslednim bolestima u porodici.

Tokom ovog pregleda naši lekari pridaju veliki značaj pridobijanju pacijentovog poverenja. Tim lekara Zdravstvene ustanove Gaj pokazuje visok stepen strpljivosti tokom prikupljanja podataka i pažljivo sluša žalbe pacijenata.

Pored razgovora, specijalistički pregled uključuje i detaljan klinički pregled pacijenta koji podrazumeva pregled organa i sistema organa po određenom redosledu.

Svim pacijentima se odmah izlazi u susret i svi tretmani se zakazuju odmah, bez čekanja i redova.

Pregled kod lekara specijaliste mogu da zakažu i dobiju pacijenti sa zdravstvenim tegobama, pacijenti koji se pripremaju za operaciju ili drugu vrstu medicinske intervencije, kao i pacijenti koji nemaju nikakvih zdravstvenih tegoba odnosno, zdrave osobe u okviru preventivnih sistematskih pregleda.

Lekar koga izaberete ili kojeg vam Zdravstvena Ustanova Gaj dodeli za pregled, detaljno će vas informisati o dijagnostikovanom patološkom stanju i indikacijama za terapijske procedure, kao i o prognozi ishoda vaše bolesti po sprovedenoj terapiji, odnosno lečenju.

Zakažite termin pregleda!

Zakazivanje pregleda kod naših doktora