Dr Slobodan Belić, pulmologija

O doktoru

Rođen 18. marta 1989. godie u Loznici gde je završio osnovnu i srednju medicinsku školu. 2015. godine diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a potom ubrzo započeo i specijalizaciju iz oblasti interne medicne, specijalistički ispiti položen aprila 2021. godine sa odličnom ocenom. Oktobra 2021. započete doktorske akademske studije (modul pulmologija), kao i uža specijalizacija iz oblasti pulmologije. Od 2018. godine zaposlen u Klinici za pulmologiju, na odeljenu intersticijumskih bolesti pluća. Posebna interesovanja sarkoidoza, plućne fibroze i ostale bolesti intersticijuma. Od početka pandemije SARS Cov- 2 infekcije angažovan za lečenje pacijenata, a poslednjih godinu dana i za lečenje pacijenata sa postkovid sindromom. Učesnik brojnih domaćih i međunardonih stručnih skupova i kongresa.

Obrazovanje

2008-2015. godine Osnovne studije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Specijalizacija

2015-2021. god Specijalizacija iz oblasti interne medicine Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

2021 – i dalje – Uža specijalizacija iz pulmologije , takođe u istom periodu Doktorske akademske studije iz oblasti pulmologije

Radno iskustvo

2015-2018. KBC “Dr Dragiša Mišović””, Beograd
KBC “Zvezdara”, Beograd
Urgentni centar, UKCS

2018 – i dalje – Klinika za pulmologiu UKCS
Zdravstvena ustanova Gaj

Reference

Lekarska komora, Srpsko lekarsko društvo, Evropsko respiratorno udruženje (ERS), Respiratorno udruženje Srbije

Ustanove u kojima radi

Klinika za pulmologiju; Zdravstvena ustanova Gaj

Grad

Beograd

Jezici

Srpski, Engleski