Doktor Branko Radivojević, Specijalista radiologije

Obrazovanje

 • 1991 – Medicinski Fakultet u Beogradu – doktor medicine
 • 1994 – Medicinki fakultet u Beogradu – Škola ultrazvučne dijagnostike abdomena, dojke i mekih tkiva
 • 2002 – Medicinski fakultet Beograd – specijalista radiologije
 • 2010 – Vojno medicinska akademija – edukacija iz oblasti CT dijagnostike
 • 2012 – Medicinski fakultet Novi Sad – evropska škola CT i MR dijagnostike
 • 2015 – Medicinski fakultet Beograd – uža specijalizacije neuroradiologije
 • 2019 – Palermo, Italija – Course of NMR imaging

Specijalizacija

Specijalizacija – Radiologija / Uža specijalizacija – Neuroradiologija

Oblasti medicine

Radiologija

Radno iskustvo

 • 1994-1997 – Klinički lekar na odeljenju radiologije ZC „Sveti Luka“ Smederevo
 • 1997-2002 – Lekar na specijalizaciji iz oblasti radiologije ZC „Sveti Luka“ Smederevo
 • 2002-2015 – Lekar specijalista radiologije ZC „Sveti Luka“ Smederevo
 • 2015-trenutno – Načelnik odeljenja radiologije, ultrazvučne i CT dijagnostike opšte bolnice „Sveti Luka“ Smederevo

Reference

 • Član udruženja radiologa Srbije
 • Član CIRSE
 • Član ECIO
 • Član ESHNR
 • Predsednik nadzornog odbora LKS
 • Član evropskog udruženja radiologa
 • Učešće na međunarodnim kongersima u oblasti radiologije u Nesebaru, Herceg Novom, Palermu i Barseloni
 • Učešće na međunarodnim kongresima u oblasti gastroenterohepatologije u Beču, Londonu, Barseloni, Amsterdamu, Parizu, Čikagu, Vašingtonu i San Dijegu

Ustanove u kojima radi

Zdravstvena ustanova Gaj

Grad

Beograd

Jezici

Srpski