Dr Milica Marjanović Petković

O doktoru

Dr Milica Marjanović Petković je specijalista interne medicine u Beogradu. Bavi se lečenjem svih oblika dijabetesa. Autor je i koautor mnogobrojnih radova u zemlji i inostranstvu. Član je nekoliko domaćih i internacionalnih udruženja lekara. Unazad 14 godina radi u KBC Zvezdari na KO za Endokrinologiju Dijebetes i bolesti metabolizma. Poslednjh nekoliko godina je Šef odseka za Dijabetes. Takođe je i Asistent na Katedri Interne medicine na Medicinskom Fakultetu univerziteta u Beogradu. Specijalista je interne medicine i subspecijalista endokrinologije. Učestvovala je kao predavač na domaćim i međunarodnim kongresima, kao i u okviru brojnih Kontinuiranih medicinskih edukacija. Uz to, učestvovala je u brojnim kliničkim studijama kao kordinator i istraživač.

Obrazovanje

Osnovne studije – Medicinski fakultet u Beogradu

Specijalizacija

Specijalizacija iz interne medicine

Subspceijalizacija iz endokrinologije

Oblasti medicine

Endokrinologija

Radno iskustvo

KBC Zvezdara, Klinika za interne bolesti

Reference

Lekarska Komora Srbije

Ustanove u kojima radi

Zdravstvena ustanova Gaj

Grad

Beograd

Jezici

Srpski, Engleski