Dr Radica Hodak

O doktoru

Dr Radica Hodak specijalista ortopedije sa traumatologijom bavi se dijagnostikom i lečenjem oboljenja i povreda koštanozglobnog sistema. Svoje znanje je sticala na Univerzitetu u Beogradu.Kontinuirano se usavršava posećujući domaće i inostrane kongrese.Dugogodišnje iskustvo u UZ dijagnostici koštanozglobnog sistema.

Obrazovanje

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Specijalizacija

Specijalista u oblasti ortopedske hirurgije i traumatologije.

Oblasti medicine

Ortopedska hirurgija i traumatologija.

Radno iskustvo

Specijalistički staž u Institutu za ortopedsko hirurške bolesti “Banjica”.

Reference

Lekarska Komora Srbije

Ustanove u kojima radi

  • Vojno medicinska Akademija
  • Zdravstvena ustanova Gaj

Grad

Beograd

Jezici

Srpski, Engleski