Dr Mirela Matejić

O doktoru

Rođena 03. decembra 1985. godine u Pančevu. Tokom višegodišnje uspešne karijere stekla je znanja i iskustva u oblasti ginekologije i akušerstva, te sprovodi kolposkopske preglede, dijagnostiku citoloških preparata po metodi Papanikolau i primeni Bethesda klasifikacije. Zatim, Prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti vezane za oblast ginekologije i akušerstva putem ultrazvuka i korišćenjem drugih savremenih metoda i tehnika, organizuje i sprovodi sistematske, ciljane i skrining preglede žena, obavlja specijalističke preglede, prati tok lečenja i određuje vrstu i dužinu lečenja uz kontinuiranu kontrolu sprovođenja lečenja, identifikuje rizike po zdravlje žena i trudnica, predlaže i sprovodi mere za njihovo otklanjanje.

Obrazovanje

 • 13.07.2010. godine, završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,08.
 • 2020. godine pohađala i sa uspehom položila Kurs Ginekološke citodijagnostike čime je osposobljena za skrining i dijagnostiku citoloških preparata po metodi Papanikolau i primeni Bethesde. Kurs pohađala u GAK “Narodni Front” u Beogradu.
 • Poseduje Sertifikat praktičnog i teoretskog dela Nacionalne škole za patologiju cerviksa, vagine , vulve i kolposkopiju. Školu pohađala u GAK “Narodni Front” u Beogradu tokom 2019.godine.
 • 2014. godine stekla Sertifikat o obavljenoj obuci iz abdominalne ultrasonografije (Dijagnostika u oblasti ultrsonografije abdomena, mekih tkiva i štitaste žlezde) Mentor praktične obuke – Prof. dr Mirjana Perišić, KCS, Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju, Beograd.
 • 2010. godine bila na profesionalnoj razmeni studenata medicine u Brazilu na Univerzitetskoj klinici “Hospital Universitario Polydoro Ernani de Sao Thiago” u Florianopolisu, odeljenje Plastične i rekonstruktivne hirurgije i stekla “IFMSA Certificate”.
 • “2000-2004. pohađala Gimnaziju „Uroš Predić“ u Pančevu, društveno-jezički smer, sa odličnim uspehom završila školovanje. “

Specijalizacija

14.07.2021. godine položila specijalistički ispit u Ginekološko akušerskoj klinici Višegradska u Beogradu, sa odličnim uspehom (ocena 5) i stekla zvanje specijalista ginekologije i akušerstva.

Oblasti medicine

Ginekologija i akušerstvo

Radno iskustvo

 • 2021. godina ginekolog – akušer u Domu zdravlja Pančevo – Načelnica Službe za zdravstvenu zaštitu žena Doma zdravlja Pančevo i Koordinator za screening mamografiju Doma zdravlja Pančevo.
 • 2016-2021. godine specijalistički staž iz Ginekologije i akušerstva u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije, Ginekološko – akušerskoj klinici u Višegradskoj, u Beogradu
 • 2015-2020. godine zaposlena u Gradskoj upravi Pančeva kao Gradski većnik zadužen za oblast zdravstva.
 • 2015. godine rad u Radiološkoj službi Doma zdravlja Pančevo, sprovođenje ultrazvučnih pregleda abodmena, mekih tkiva i štitaste žlezde
 • 2014-2015. godine Šef zdravstvene ambulante “Glogonj” u Domu zdravlja Pančevo.
 • 2013. do 2015. Lekar opšte prakse sa dodatnim radom u Preventivnom centru Doma zdravlja u Pančevu, u Savetovalištu za hipertenziju i Savetovalištu za dojku.
 • 2011-2015. godine, zaposlena kao doktor Opšte medicine u Domu zdravlja Pančevo.

Reference

Lekarska komora Srbije, Regionalna lekarska komora Vojvodine

Ustanove u kojima radi

Zdravstvena ustanova Gaj

Grad

Beograd

Jezici

Srpski, Engleski