Dr Branko Lj. Stefanovic

O doktoru

Dr Branko Lj. Stefanović rođen 17. avgusta 1971. u Jagodini, Republika Srbija.

Obrazovanje

Prvu kragujevačku gimnaziju završio u Kragujevcu 1990. godine

Medicinski fakultet u Beogradu je upisao 1990. godine, a završio 1997. godine sa prosekom 8.50.

Lekarski staž započeo u „Institutu za majku i dete“ Republike Srbije, gde ga je i završio 1998. godine.

Tokom vojnog roka, koji je služio od septembra 1998.g. do septembra 1999.g, završio je Školu rezervnih oficira i nakon završene obuke radio kao garnizoni lekar i rezervni je sanitetski potporučnik.

Magistarski rad sa temom „Prednost hitnog hirurškog lečenja suprakondilarnih preloma humerusa kod dece u odnosu na odloženo hirurško lečenje je odbranio 10.06.2010. godine i sekao akademsku titulu magistra medicinskih nauka.

Specijalizacija

Specijalizaciju je započeo 1999. godine. Specijalistički ispit je položio 18. novembra 2004. godine. Specijalistički staž je započeo na odeljenju službe za dečiju ortopediju i traumatologije gde je radio do aprila 2013 godine.

Oblasti medicine

Ortopedija

Radno iskustvo

  • U Institutu za ortopedsko-hirurške bolesti ”Banjica” se zaposlio 2000. godine.

  • Od maja 2013. do avgusta 2019. godine je radio na odeljenju rekonstruktivne hirurgije lokomotornog sistema na Institutu za ortopedsko hirurške bolesti „Banjica“, po najnovijem nazivu Institutu za ortopediju“Banjica“.

  • Od septembra 2019. godine do danas radi na odeljenju traumatologije lokomotornog sistema na Institutu za ortopedsko hirurške bolesti „Banjica“, po najnovijem nazivu Institutu za ortopediju“Banjica“.

Reference

  • Lekarska komora Srbije
  • Srpsko lekarsko društvo

Ustanove u kojima radi

Zdravstvena ustanova Gaj

Grad

Beograd

Jezici

Srpski

Ostalo

Hirurško polje delovanje mu je metoda po Ilizarovu, metode unutrašnje fiksacije podlaktice, skočnog zgloba, natkoenice sa kukom i kolenom i aloartoplastika zgloba kuka.Obučen u ultrazvučnoj dijagnostici lokomotornog sistema i dečijeg kuka. Autor je više čalnaka objavljenim u zbornicima radova SOTA-e i STA-e, prvi kouator jednog rana u objavljenog u Srpskom arhivu celokupnog lekarstva. Pohađao je dva AO kursa u inostrastvu(Mađarska i Češka) i učestvovao na više AO radionica i seminara u Srbiji.