Dr Boža Ristić, otorinolaringologija

O doktoru

Rođen 15. decembra 1938. godine u selu Ćukovac – Vranje. Posle završene gimnazije u ovom mestu upisuje medicinske studije u Beogradu i iste završava 1962. godine. Posle fakulteta, kao vojni stipendista, stupa u aktivnu vojnu službu i sa činom poručnika odlazi u garnizon Ohrid do 1969, a potom do 1972. godune u garnizon Novi Sad, gde je bio na dužnostima u sanitetskoj službi graničnih jedinica. 1972. godine započinje specijalizaciju iz Otorinolaringologije u Vojnomedicinskoj akademiji Beograd (VMA) i istu završava 1976. godine sa odličnim uspehom. Od završetka specijalizacije radio je u Klinici za uho, nos i grlo VMA najpre kao lekar specijalista na Odeljenju Klinike, više godina kao Načelnik Odeljenja i zamenik Načelnika Klinike. Na dužnost Načelnika Klinike postavljen je 1998. godine. Posle penzionisanja kontinuirano radi u Zdravstvenoj ustanovi Gaj.

Obrazovanje

Osnovne studije – Medicinski fakultet u Beogradu, 1956-1962.

Doktorske studije – Vojnomedicinska akademija u Beogradu, završene 1987. godine

Specijalizacija

Vojnomedicinska akademija u Beogradu, 1972-1976.

Oblasti medicine

ORL (otorinolaringologija)

Radno iskustvo

Specijalista na Odeljenju Klinike za uho, grlo i nos

Načelnik Klinike

Zdravstvena ustanova Gaj

Reference

Lekarska Komora Srbije, Srpsko lekarsko društvo

Ustanove u kojima radi

Zdravstvena ustanova Gaj

Grad

Beograd

Jezici

Srpski, Engleski